1-CYKY
Energetski kabel napona 0,6/1kV sa PVC izolacijom i plaštem


kabel sukladan Niskonaponskoj direktivi maksimalna dozvoljena temperatura vodiča otpornost prema gorenju: IEC 60332-1 kabel otporan na UV zračenje kabel za polaganje u zemlju
KONSTRUKCIJA
Vodič    Cu (bakreni) vodič, klase 1 (puni) ili klase 2 (višežčni) prema EN 60228
a) Klasa1:    okrugli (RE)
b) Klasa2:   okrugli (RM)
Izolacija  PVC smjesa DIV-1 prema HD 603.1
Ispuna  brizgana elastomerna ili plastomerna mješavina
Plašt  PVC smjesa DMV-1 prema HD 603.1


 

 TEHNIČKI PODACI


Norme: 
HD 603 S1, Part 3, Section 3-A

Nazivni napon: U0/U = 0,6/1 kV
Ispitni napon: 4 kV

Granični temperaturni uvjeti:
Minimalna temperatura polaganja: -5 C
Radna temperatura: -15°C do +70°C
Temperatura kratkog spoja max. 5s: 160°C

Test zapaljivosti:
Kabel je samogasiv prema IEC 60332-1

Minimalni polumjer savijanja: 12xØ kabela višežilni,
15xØ kabela za jednožilni

KONSTRUKCIJSKI PODACI
Nazivni
presjek
Izvedba
vodiča
Vanjski
promjer
Otpor vodiča
na 20°C
Strujno
opterećenje
(u zraku)
Strujno
opterećenje
(u zemlji)
Cu
broj
Težina
kabela
Standardno
pakiranje*
mm2   ca. mm Ω/km nom.A nom.A kg/km ca. kg/km  
1 X 10 RE 9,3 1,83 59 78 100 176 SP45 500
1 X 16 RE 10,3 1,15 78 101 160 244 SP50 500
1 X 25 RM 12,1 0,727 105 132 250 372 SP70 500
1 X 35 RM 13,3 0,524 129 159 350 487 SP75 500
1 X 50 RM 15,0 0,387 157 188 500 678 DB08 500
3 X 10 RE 15,7 1,83 59 78 300 520 DB08 500
3 X 16 RE 18,3 1,15 78 101 480 735 DB09 500
3 X 25 RM 21,6 0,727 105 132 750 1180 DB10 500
3 x 35 RM 25,1 0,524 129 159 1050 1550 DB12 500
4 X 10 RE 17,5 1,83 59 78 400 630 DB09 500
4 X 16 RE 20,0 1,15 78 101 640 920 DB09 500
4 X 25 RM 24,0 0,727 105 132 1000 1550 DB10 500
5 X 10 RE 18,2 1,83 59 78 500 765 DB09 500
5 X 16 RE 21,5 1,15 78 101 800 1105 DB10 500
 
 
Moguća boja plašta

(bk) crna

*Pakiranje: KOT 100 = kolut 100m, SP = kabel namotan na lagani bubanj, DB = kabel namotan na standardni bubanj

Preuzimanje PDF-a